Já a psychoterapie

„Možná nejsme zodpovědni za svět, který stvořil naše mysli, ale můžeme převzít zodpovědnost za mysl, se kterou tvoříme svůj svět." (Gabor Maté)

Bezpečné prostředí

Pro vztah mezi klientem a terapeutem je nezbytný bezpečný prostor.

Provázení

Cílem terapie je doprovázet klienta na jeho cestě k sebeporozumění a nalezení životní rovnováhy.

Podpora

Důvěra je základním aspektem v terapeutickém vztahu. Klient je přijímán bez předsudků jako celistvá lidská bytost.

Nabízím

Individuální terapii

Vycházím ze směru hlubinně-dynamické psychoterapie se zaměřením na vzdělávání v prevenci a terapii traumatu.

Krizovou intervenci

V rámci své profese sociálního pracovníka denně přicházím do kontaktu s traumatizovanými klienty. Pokud potřebujete probrat akutní problém, můžete mě kontaktovat.

Individuální poradenství

Možnosti motivace a podpory jednotlivců žijících v obtížné životní situaci. Pomoc s orientací v sociálních a rodinných otázkách

O mně

Jmenuji se Barbora Wernerová a jsem frekventantkou ve výcviku v programu – Vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu. V současnosti pracuji s uživateli návykových látek. Denně se setkávám s různými lidskými příběhy, které jsou zasaženy traumatem. Ve své soukromé praxi se zaměřuji na poradenství, práci s traumatem, krizovou intervenci a motivaci. Vystudovala jsem sociální práci a filozofii na Jihočeské univerzitě, kde momentálně dokončuji doktorské studium a specializuji se na otázky týkající se existence člověka v jeho komplexnosti. Zároveň vycházím z teorie a praxe Gabora Matého, který je mi nejen profesní inspirací.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

Najdete mě

Konzultace po domluvě, můžete mě kontaktovat telefonicky nebo emailem popř. pomocí sociálních sítí.

Adresa

F. A. Gerstnera 21/3, České Budějovice 370 01  vchod je z ulice Mánesova 11/3 

Telefon a email

Barbora Wernerová +420 737 251 856                        barbora.wernerova@gmail.com                                    Po – Pá, 8:00-17:00