Vzdělání:

Vysokoškolská studia jsem absolvovala na Jihočeské univerzitě v rámci nichž jsem studovala na Maynooth University v Irsku:

 • 2010-2014 Bc. Humanistika
 • 2015-2016 Maynooth University and St. Patrik’s College
 • 2015-2017 Mgr. Filosofie
 • 2020-2022 Mgr. Etika v sociální práci
 • 2018-současnost Doktorské studium, Existenciální filosofie V.E.Frankla

Kurzy:

 • Kurz krizové intervence
 • Kurz prevence relapsu
 • Kurz trauma a závislost
 • Úvod do problematiky duševního onemocnění
 • Kurz Harm reduction
 • Základy psychologie extrémních a traumatických situací
 • Mezilidské vztahy a možnosti jejich řešení
 • Case management pro uživatele návykových látek
 • Psychiatrické minimum

Výcviky:

 • Výcvik v motivačních rozhovorech
 • Rafael Institut – Komplexní vzdělávací program v psychoterapii – výcvik v prevenci a terapii psychotraumatu. Výcvik se řadí do hlubinně-dynamické psychoterapie. Započatý v roce 2021.
 • A Masterclass for Healers – Dr. Gabor Maté – Healing Trauma and Addiction, Healers Training. Započatý v roce 2022.

Barbora Wernerová